• Kancelaria Adwokacka

  Kancelaria Adwokacka

  Patrycja Haczykowska-Wownysz i Wojciech Wownysz

Kancelaria Adwokacka w Lublinie

ul. Bieczyńskiego 4/3
20-073 Lublin
tel. (81) 53-295-95
fax (81) 442-15-50

Adw. Patrycja Haczykowska-Wownysz


tel.kom. +48 605 57 52 30
e-mail: adw.phaczykowska@tlen.pl

Adw. Wojciech Wownysz


tel. kom. +48 504 50 53 88
e-mail: adw.wownysz@tlen.pl

Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie

ul. B. Prusa 3/11
22-500 Hrubieszów
tel/fax (84) 696 40 45

Kancelaria Adwokacka w Lublinie, prowadzona przez adwokatów Patrycję Haczykowską-Wownysz i Wojciecha Wownysza, świadczy usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, umów, reprezentowaniu przed sądami, organami administracji, organami ścigania, jak również organami państwowymi i innymi instytucjami oraz w negocjacjach pomiędzy stronami. Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, pracy , handlowego, gospodarczego i administracyjnego. Działalność Kancelarii Adwokackiej z Lublina opiera się na zasadach etyki, rzetelności i profesjonalizmu zawodowego. 

adwokat sprawy rozwodowe Lublin Hrubieszów

Zakres spraw kancelarii

Pomoc w rozwiązaniu Państwa problemów oferuje zawodowy adwokat. Sprawy rozwodowe, rodzinne, karne, cywilne (w tym spadkowe) oraz wiele innych stanowią przedmiot usług oferowanych przez Kancelarię Adwokacką z Lublina. Pełen zakres problemów prawnych, podejmowanych w kancelarii, znajdą Państwo poniżej.

Prawo cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań oraz prawa spadkowego:

 • o zasiedzenie 
 • wynikające z zarządu rzeczą wspólną
 • o zniesienie współwłasności 
 • związane z ochroną własności
 • o ustanowienie i zniesienie służebności (np. służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu)
 • wynikające z postępowania wieczystoksięgowego
 • o naruszenie posiadania o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • o ochronę dóbr osobistych, opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych
 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, oraz uproszczonym
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • o dział spadku o dochodzenie zachowku
 • o ochronę dóbr osobistych;
 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, oraz uproszczonym;
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego;
 • o dział spadku, dochodzenie zachowku;

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • sprawy alimentacyjne
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa
 • kontakty z dzieckiem
 • władza rodzicielska
 • podział majątku dorobkowego małżonków

Prawo karne

 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (tj. sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)

Prawo łowieckie

 • reprezentacją Kół  Łowieckich oraz myśliwych w sporach wynikających ze sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków określonych przez Statut PZŁ.
 • reprezentacją interesów myśliwych w sprawach karnych o przestępstwa i wykroczenia łowieckie
 • reprezentacją poszkodowanych w wyniku szkód łowieckich oraz dochodzeniem należnych z tego tytułu roszczeń  

 

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Adwokat w sprawach rozwodowych, spadkowych, karnych (i innych) pobiera wynagrodzenie, które jest ustalane indywidualnie z klientem, w zależności od rodzaju podejmowanych czynności, stopnia skomplikowania sprawy oraz miejsca wykonywania usługi (w przypadku konieczności prowadzenia sprawy poza siedzibą Kancelarii). Płatność może być dokonana w gotówce lub przelewem na konto.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również rozłożenie należnego honorarium na raty, czy też ustalenie honorarium w postaci prowizji od wygranej.

O nas

Kancelaria Adwokacka Wojciech Wownysz

Pomoc naszym Klientom gwarantuje doświadczony adwokat. Sprawy spadkowe, rozwodowe, rodzinne, karne – niezależnie od charakteru sprawy, radą prawną służą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, Patrycja Haczykowska-Wownysz i Wojciech Wownysz. Praktyka adwokacka realizowana jest w Lublinie oraz innych miastach, takich jak Zamość, Chełm, Hrubieszów, Tomaszów Lub., Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Biała Podlaska, a także w województwach sąsiednich. Godziny pracy są dostosowane do potrzeb Klientów. W uzasadnionych przypadkach spotkania są również możliwe w miejscu zamieszkania Klienta lub w innym, wskazanym przez Klienta miejscu.
 

Kancelaria Adwokacka Wojciech Wownysz

Dodatkową gwarancją dla Klienta jest fakt, iż Kancelaria Adwokacka posiada obowiązkową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. Kancelarie Adwokackie w Lublinie i Hrubieszowie funkcjonują od 2008 r., jednakże kontynuują one tradycje rodzinne w niesieniu pomocy prawnej. Kancelarie nawiązują do tradycji Kancelarii Adwokackich wieloletnich i powszechnie szanowanych adwokatów: św. p . Andrzeja Wownysza – członka lubelskiej Palestry, św. p. adw. Elżbiety Wownysz – wieloletniej nauczycielski w szkole im. Vetterów a następnie adwokat pracującej w Zespole Adwokackim nr. 10 w Lublinie oraz św. p. adw. Stanisława Haczykowskiego – sędziego Sądu Rejonowego w Hrubieszowie a następnie przez ponad 30 lat wykonującego zawód adwokata w Hrubieszowie.

Nasz zespół

Patycja Haczykowska-Wownysz


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Adwokat w sprawach rodzinnych, karnych, specjalizuje się także w prawie cywilnym i opiekuńczym.

Wojciech Wownysz


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Adwokat w sprawach karnych, specjalizuje się także w prawie cywilnym i łowieckim.

Kancelaria Adwokacka w Lublinie

ul. Bieczyńskiego 4/3
20-073 Lublin
tel. (81) 53-295-95
fax (81) 442-15-50

Adw. Patrycja Haczykowska-Wownysz


tel.kom. +48 605 57 52 30
e-mail: adw.phaczykowska@tlen.pl

Adw. Wojciech Wownysz


tel. kom. +48 504 50 53 88
e-mail: adw.wownysz@tlen.pl

Kancelaria Adwokacka w Hrubieszowie

ul. B. Prusa 3/11
22-500 Hrubieszów
tel/fax (84) 696 40 45